Αυξημένος κατά 16,7% ο κύκλος εργασιών της εταιρείας «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ», το 2018

Create: 14/03/2019 - 18:41

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16,7% παρουσίασε η «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ», το 2018. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2018, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ, το 2017. Παράλληλα, η εταιρεία βελτίωσε την κερδοφορία προ φόρων κατά 97%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν, το 2018, σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ, το 2017.
Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 24% και ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ, στη χρήση 2018, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 41% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 8,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 39% του κύκλου εργασιών. Το μικτό κέρδος, κατά τη χρήση 2018, ανήλθε στα 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ, στη χρήση 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,06 εκατ. ευρώ έναντι 0,54 εκατ. ευρώ, το 2017, ενώ τα κέρδη μετά φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) άγγιξαν τα 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 24,5%. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση της κερδοφορίας της Παπουτσάνης επηρέασε θετικά και τις λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ, το 2018, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ, το 2017, καταγράφοντας αύξηση 49%.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε στα 6,36 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ, το 2017. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και το ενεργητικό της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο καθαρός δανεισμός αντιστοιχεί στο 26% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης, το 2018, έναντι 33% το 2017 και στο 16% του συνολικού ενεργητικού της έναντι 19%, το 2017.
Γ.Μπ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Disclaimer: 

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.