Φορολογική ενηµερότητα χωρίς αναγραφή του ακινήτου

Create: 21/07/2019 - 11:10

Διευρύνονται τα όρια για την ηλεκτρονική χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας από την 1η Σεπτεµβρίου

∆ιευκολύνσεις στους φορολογούµενους που µεταβιβάζουν ακίνητα προβλέπει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων ΕσόδωνΓιώργου Πιτσιλή, σύµφωνα µε την οποία διευρύνονται τα όρια για την ηλεκτρονική χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας από την 1η Σεπτεµβρίου. Με γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων και τη διευκόλυνση των συναλλαγών, µε ταυτόχρονη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, µε απόφαση, η οποία αναµένεται να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιείται το πλαίσιο έκδοσης αποδεικτικού ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου και διευρύνονται οι περιπτώσεις χορήγησης του αποδεικτικού µέσω ∆ιαδικτύου. 

Ειδικότερα, µε αυτήν την απόφαση καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική χορήγηση του αποδεικτικού ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου στις περιπτώσεις που ο αιτών το αποδεικτικό έχει: α) συνολικές βεβαιωµένες µη ληξιπρόθεσµες οφειλές έως και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, εφόσον δεν εκκρεµεί εντολή ελέγχου για τον αιτούντα, και
β) συνολικές βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές έως και τριάντα (30) ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου το οποίο θα µεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εµπράγµατο δικαίωµα, στην αίτηση και στο αποδεικτικό ενηµερότητας.

Στο µεταξύ, τη σταδιακή κατάργηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα και οριζόντια για όλους µείωση του φόρου χωρίς αποκλεισµούς ζητά η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ∆Α) µε επιστολή της προς το οικονοµικό επιτελείο.

Disclaimer: 

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.