Τέλη κυκλοφορία 2021: Προθεσμίες και διαδικασίες. Ποιοι θα έχουν έκπτωση;

Create: 23/02/2021 - 17:20

Μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου πρέπει να πληρωθούν τα φετινά τέλη κυκλοφορίας.

Σε ότι αφορά στην κατάθεση πινακιδών, αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου.

Η κατάθεση των πινακίδων θα γίνει ψηδιακά μέσω του Mycar.aade.gov.gr με τους κωδικούς του Taxisnet.

Πρόστιμα
Όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, ακόμα και μία μέρα, θα πληρώσουν επί δύο το αρχικό ποσό.

Σε περίπτωση παράνομης κυκλοφορίας μετά από κατάθεση πινακιδών, οι ποινές προβλέπουν:

10.000€ + διπλασιασμός τελών στην πρώτη παράβαση ενώ αν υπάρξει υποτροπή, προβλέπεται πρόστιμο 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.

Τι θα ισχύσει με τα τέλη για τουριστικά λεωφορεία
Όσοι έχουν τουριστικά λεωφορεία, θα πληρώσουν κατά 50% λιγότερα τέλη κυκλοφορίας. Η σχετική απόφαση λήφθηκε χθες.

Συγκεκριμένα:

για την Α΄ κατηγορία (έως 40 θέσεις) θα πληρώσουν από 430 € -> 215 €

για τη Β΄ κατηγορία (41 θέσεις και άνω) θα πληρώσουν από 595 € -> 300 €

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

(function(){/* Copyright The Closure Library Authors. SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ 'use strict';var l=this||self;class m{constructor(){this.id=100004}}var n=class extends m{constructor(){super();this.defaultValue=2083}};var p=new n;function q(a,b){Array.prototype.forEach.call(a,b,void 0)}function r(a,b){return Array.prototype.map.call(a,b,void 0)}function t(a,b){return Array.prototype.reduce.call(a,b,-1)}function u(a){for(var b=[],c=0;ce?encodeURIComponent(L(a,b,c,d,e+1)):"...";return encodeURIComponent(String(a))};class N{constructor(a,b){this.g=a;this.depth=b}}var P=()=>{var a=H();const b=Math.max(a.length-1,0);var c=J(a);a=c.i;var d=c.j;const e=c.g,f=[];c=(h,k)=>null==h?k:h;e&&f.push(new N([e.url,e.h?2:0],c(e.depth,1)));d&&d!=e&&f.push(new N([d.url,2],0));a.url&&a!=e&&f.push(new N([a.url,0],c(a.depth,b)));const g=r(f,(h,k)=>f.slice(0,f.length-k));!a.url||(e||d)&&a!=e||(d=z(a.url))&&g.push([new N([d,1],c(a.depth,b))]);g.push([]);return r(g,h=>O(b,h))}; function O(a,b){const c=t(b,(e,f)=>Math.max(e,f.depth)),d=u(c+2);d[0]=a;q(b,e=>d[e.depth+1]=e.g);return d}var Q=()=>{const a=P();return r(a,b=>M(b))};A=75; window.rfl=function(a){try{var b=Number(0===(C()||0)?2083:C());const c=Q();c.pop();const d=b-a.length-5;for(b=0;b{if(!(.01var url = 'https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/ad?dbm_c=AKAmf-DrURN0JlavcSg_j_Ur5IsKXGs0-2AdAhYiN3R7OFeqOxidzbQF1_eqzb2HifmnOeJhRr0SfRdJRVyXifNrg7cSMIhSBrPtuO_nNL3WzqRBwVYgCtY-iBuAp6XJ5gXqTl7-Nq8cXLiEiRdMJ8ynb0nQ0zwBCQ&cry=1&dbm_d=AKAmf-CQtlKje4Lcnay4k_utYvy7uWGbqoQKlF92bRpUeW_c_963vBM-MeOaBH1dunx-7FDW5H-Qh4Hskzm38d6ignEFsmOJBzQB0DU08OL0SVEnI0mbhImFWrL-9Uv8XrrdQoXgv6kLXwBJ7ALSaS-sew3rEDcm1eW3W8XDTeX2MEfWlRxIzK0LOIfpvrSbyJVPk1bANj2yHych9hQhUnJdoyMyVT-Cd9T_0uTrBsU_AhxcYkc4-W-G6WCtpVGQ8ToAaav3WfVRwymDnxFQ7Y1nSjDk8xy_oo56rHZDEDJE2zvIDtRxh2oKv6MlMYy59syaDZBm1LlVgSP2IYh99BIuhhgr4H9ZcqgXvx7gjNmm25dQs-t90OHpxO8lM3V8DsXib4x9IrHH6c2_KdaTdxl8Q0gMiwAcfPEdhRuzq1t0vyi8u1y_9gLOQ1GArQJOa7FOXpFrpYpqPv_wmagvmXW_xsb0V--4VhUcvjg7X-GpmiqyXoPzbE8x29WVt_BLIckwnegQZVuYXJynqic_a5d6lHLmtTklc8DN__ttMWBXxyyAmEMBGnrKRJ9ZHHGSunnxRh_zcTmTKH9805r3Gojr3O-6YM_G5Qr9W2sNYouY0zOqlcDbwd5Y0EgHMCNMom0vBIa_qCzoBYwG5V_iVpAEwRxoKH-zxZMn7-RNdTUSHHF7lyvG3yj66Iapdzefsf_24VfSMUSTPhQegegIwLH1odMxy4D4mnH8tgHi2sUOzVjYAUjbLNwXSbOPAy4v-G0SOcXGYruoSpbaZwkCm0IZ7q5uqQPLv-7YXfO9BtlBLe8okMlIREM0kE898GKR3fDtLewoZ-HCQzQZiSnMB-NvFGdz0z_dSzXMXtEveWoT0ng4N95JzoWFJujpR5lihYaU0cKGgOu9KP4p3dYnIKDCNEALm1_NYD_ypHIbbakwCFUZ5Aj1b4zaAFFBYu2nRSbfJ-BoAQA7YbD5dK1SiQcadWz-RZpENZuAK4souobdWXDCspt7q8iKQ4icfwNidXGeWRR5cYj78suNvcWDjviriIdLcDr1rlysonO75SHtlZGBbesiWkNEKY2F5NpNeAL7YwwEPHML5-cV9GjbcwV1fj_DhhmGBhNANlgO9EHKqMHAw3btrlWea_2MvcWV22AdR-yUH4oegDyKO4pfwow23REetMyFYnPv5bY8x-KtnRB8dQ7yjxMigTDLMIUYH2n3nYdbs_ZoHFJQ93Bum7e8iMx_-K6yJWWL_g692ujXS2yTNDZ3MDf9r8HOb4xbE2b1Z5ZzRb-BxwQH5hnTqSdq011PON3Y5xKwNG2YoTJN91PZPcbRKBYkeoEYs9OXeA_QTQkDfTfKt3aBRXsTP-ovZShy7c4ssQh-oyH3vqg7CAAE7YTHxb2RtLkK9JBvfDfMU5iDaArutYtR_K5jsjX8E5LE32OPVx-v2B8f3J4ocrIAtN6CL0GYzvNTE17G4GwayQBl7uY5KhjTNNCdgkccQn4GVYAes2bdNcq2g48sk9y2V2xDPlKv4DsUl_6tin18E9l8r63iZIp7_4L-4WCdwhLk7mzD5jqluMG0QBlc0I90vhJV2gteMqUigtU2zCQtlxI9Nd4V3qId_dFi4WM1r_zVl63XM2K77gkHsRQyT5aItzO2D9hMDLJtLwBJ-vJGgVaAR8caNwBfohGAt5wiCYVAbitj4ijqL8aXjzQ-rCmKZMuPTW-xd9R6RHu7QSufpZaiUKxriBaEhkXdeJp10Z_Iax3AQx50eMSnhFlbuJHtNSjz4CrpOn6sWhLEWoxr-C-Twh68-bGn09ICiSP_ijaId7rk_x6NDLfbxomtEpDOq5-NuqvtsefDHTCBkWlS2HpZR1XrTskLWhK0pchFNHXkQ9Ze8t1V2qprs3fKp-tH-y6TBrbaL_ztM0iLFv52oZXKA2RF7HtaUXaVnQOZVZ4KSF7lWM2514DslHdVcbaAkFUFrV7ObquYOjrerHJ7NgU1CkqKlQ9EGnI2Z9kUgm73IGQKzIC0At4XYpACabtRpjIYr0qQhZW_YaGJKfhIYa6caffyD8KQZ9ER0OEBVgdUAw8KbjpUXmzkDI_JElLmUqkAaexrl1hRJcuw8hvKKrjJqqeFvMMSqIRf5UA0oht69ADdCKoWOKYZH8j7qJX1g7Yei6g3zMK18cdHO1TD6SrJg1QZGSKwu-0qBJtQGrzptTNwNhtYNd1wzsWAh9t16lintw15SYEwF9xGnb8JcapvF-GGEHAU0dT7gL_jH1goGEVztPN0vME9c7oBcnwRI3VRbcLFc2YdXI4Nul_ufyFUZUnVpr2IU3O1mNd6PqeoaJ7rooinKLym_lBD18EKtTLxsoDu0a7hLufO-3AIaDKLqnpLZIWrSS4TlLpiVpQzV-hjtmB7WdKgFWTDNz6ASImYmfi1vw1q1pjBmfLkS3jLX1YyT6nvmdGe_xW3ZavQ4BVCO8Vpc0Xm6fbeSJr-BDFIH_5c7a4FiWJ1hAriKApMAL0CDk2pU1rnGxs5WV-QVju_HfV286HzeJJDUhkM2XhLE7z5cax2D8MeVGHi97ZAX0ep_sMPBtCIvq3snUHqPnsnoQ7UOUhHUDkZNWU9FHSSFfMonXXkbTvmbEj35jwQztCh1_OOwP3FKTyycKhKgVM1dGGTiBs8vlpgJZjA4dkbbWoESyZInH5zU0WzTGE8hcjbBHmMY1MbZkNAE3qf8brT6v-fBepvmySJpqBWDyJRISjGGY5KgsLBqtfXmSQ8kgWMpCkqWtW1cx7UR8u3I25n_9PrsVnkHPeJw9a3SZr8FZak8xcLgyTAiCHTqsu8LZ6x24kykimqU_W0pJIoOiPD6wAkExaUb4MP-SjFlOIcHE15lBhoOs1MyFo1ELYCGGwYoNT7OhVMn2dFjOLnDYnXTeucZEjYxmlqSQ1mhNOOvoeQDbdeHF2Dc7rDp09b6zBub8gMBsJfa1vF5nwApuG1FOe2uK3_Lp9Yxg4_XW_D_JFB41eiqeHGiAXwgViqOx8x0bxESvVpY129ZsQOBpoB8-q2wSkZQ0EgOYOFoxWIhRIS7n1tFG-dx6AZDnJ8QFF4GgcbkMy-iIouwSGbv04cuvtwNc1STSNTSJFRkoSF0DutD7vEX0M6UwG3GsrcSGCmchixD6Xh9IO5NWV2yHa1rcKUyN7YO4cfYYEPw-73uYplqWvdGMd9NScy9s4HrTZDZxaXdzCDGFPUdyXp6gX_r2pUO6vVSa-GggsSnunxvvDztYVLYpGL3JP15UgvsYjWlbCxg9yKrTHzMxDgz3KLqyqYcD5CMtirDkuoL2r8ezKqxyJpp0qF0nFcWVNam2G6eFtwOx3xHisaHzoPUXajF4L1HJ_dT_j7_9buqAc9gk-eAJ8ZXQH5dzYEGw4ekH2srKcwiriV_SRMMd6gddLnDGgga40cNBpdrduxwSrvTTD1eD3_btG7Pui9LAW7pHkWfZYcQ_IMvGR3SBfm469H2d98d93LdGk3m6-hZpBZk29NByQtWWCefLTKkPfNca7HZpfu-IfvhpveJWFZr6a068MaLDJk6ekvm9TXfoKIH3f5aygqdV39hFECfl0_V_xfdMj5ankg6i-pX5-G3XMXk5BcHSzdo39CgvirLhkRM_bnCMKvVUN6QZyX9RNImhPjbwTqFiYlYpK7ADt64BvyF28T5Y-zrhrp7ZekSpE0v00QVIGEQ3N0xE4fbzWcHFaRCfZup9sd2M0oTs4en2Zk_fqLIMNrcFdvRgLLUPNdA94-geHM489CuxIwz1M_dGL3-QzVL1IsfvOMFnYum-24k1a_qmiotvrP3zmmNV9HttSwg1kzeML1KixDpI6qBr6rMpGtjZ37-DqJRZ0q1_UnN9p-qNgVnsR8_CV7_OGYvKCH2-6PgRj4wqBpWd5of2SY5bxcsnvZ4dkxnwru4QQYstXMuK1KqfyBl9EaQ74BfWDSb2FFYnXZ4mhRCSxjmYu7VrGxUinfe2JyR2fCe9fuEXTQ6GVg_DIABx5ERFGDDf67m1-LbUjxxQIxpS9SxB-VGaPmphdhrct0OC4xwBAqYibemmthCFVK-4MdIhnoIV4AsJ-rKoEbDiNoY3dNtWQOg4lRqpW075hSxd944C3WrxHugRB0j6mKnlHNAUN7YiWD2ug6hf9yO9R_vgj1fMt7hV5j9wgK3LYWmwVaZD2AL1tyAM03SmrQ7QuxnXFotnJTSeBKO_rs8wXkNtz3V_3rm0XD7gCOmrYGBaIw91lXTDF7I91PXyMGtF0da5VBCxdfH5HFTaoWTIfGMXns4AEaLc9QeWjltbJduE5yUG0JzU969_60OwEj-VUE_9HTrvwBwKYuDr5vo-7F9d8hgN5s_RzgU1jfmR495kAWl9JUyP7nrN4ocyjW_lGef9o1bYV14ikrvzKTxQYZuUAkSEwR4eYkVA3q3pHF-xP7dUoBcIFwfRk_5QW76pw_bc3VYeDUXHVaATz2gNjaR5KZZvpYHdXK41agMRMRIThoinzWiOJY1_7MbxrShJaHHX9w37SW76i0tEyzODRvmRRX-PyKhcqs0SQFP9V-YbO_JsamwBOMwcm87VOe3SYqnmVtq4ARWG1fDkYxEcGsIFnmjSZNgIdyn4KGyFFqLDhsqkSBFSA05DKLD5LfBWTpxKBcy8s_KGOj2qD6kcx5sdaXtGMMF1YFIuwwElO11B55BzgTYFPhbXzx_X9SSb6jcbTsFBfeo9Ov0d9JEh8b5Tv9baS8_Eyuyq1dCwtSMuGCCF_l3d4BzE_1_v6qh8-CxEaaIja44D0ri-O37n4IDVrBYgSl7vzett4OQ7qRvP55180U6fkxFp_HcVWfNyLFispKi_NwLT7hV1MbrCyi3F93t9zqHohco9j6FLke-nGVHsOWrM8hGhjvdpPHxPadsPCdLrFAUNMz3mduW6MCBdE27vQ1JR8SAJm5GBwMCUqeqgvc93RH57JR55-0WcARH4mbCrOICaBMPDk6zw07ptg7guk05lL7SWKPt60OdiwJczOxCc3-egUOHiK9xfPE7FbZYTA5d7Lvm4C8g5oWVWAYtjJJycopFggaogdSb0bKzDLypqkCTNMp185I4EU7ReFcLsZYRMdcpflMCqcnItTbu8oJc0s2bH8mCLbVkJl8Jvo-ZyMdTNXVBae-CoZKbnex0AMke35vlsjdJuhBa_p84gK9rti_cXRIsGn5TGHJDl8MxXFxwaPosZJpv7s3mY39x8ZAzXkM78t7IFA0HAzaCvrNuNAdTxPBtsaofwRJBdAV3RzNifJS61Mv_eOhXys2XPVu-YNGmlIJizzjUy1n992MhJPSUYB63CNCIyti9uetMYydkFTPhzFJJe-IJ2aFpOD5Itjx51Wys7DTQJQPYr2vDuzTfeL7W9V3tL9YJ1LjJnCN08PKjjzPnicnCDt6pQCwdWTp2w8Z6pu7rq8wrA6BuQkjuQK58DlkBfij6z2W81ejzvHyw2UN72FZvqsb7IrXkbcUcX8WL8_f5QmC795VwsIoaS-Z4KAwioUkTmqjOMdGH1Kc_x8sISY5aYqP_-HnJZyzZWuabTo_l-QrFo_B5FfnIZZCuOXN9VPosW4oOvhgkAHjB9XJUj-PWVNWQP_AlWgs2RbkYa_2RqZsFvgb8Ub1xcRVk8tUyumXyOo1XE-1MopAH-lTNhjUwxZIPsRJdySumAhw-xhICsAJcCU3bqHBZpxl_TBgcOCO7_zcyizLxvfSSsstDdF0lechiI__7amnPiKQL0yoc1RtYQhgMfX3VklClDJA1w7EicWKmmrM5xJ7njp5SLKJb6CkCzYw2hHVT1VT6rvgTiAb3_eqszKcI4R18xrhYV_5Kh2OF6EULvOAK0C3WXJqpPsaBXydqkdRZN5u7SJIf3k1Sq5Dtq6uXTHGFegPnAUMFsUdJFenUvBlL4Bw6oNtEfA0VddmAO-kcVmwenWzQNiEjUxypJXZS45oSZEQVmjPriFD83_WLYrfA7gw7Q8LonzrCGAruUfUHQH--XDrWJ5Z-Q5abO1uwZzB8uOMqSlNSepZugJoXAVzoqTC_Wa6u3_EBSJR-WPnKYcRKSmv7E72gMx4nHtsneWm8VAQcyv_GVPpXXm7hj_5D_EY1LSTE5YMk6B8zJ6_WrmsqvwpSf1hNWw954icxTZFEQkPQMW1lyHH-LW4AdO57VwFt7GFFy3GOnT_CI1zTzg6YURDdg8LWA9hXUAgd7u3VXM1V724AUgZfVAOn8nFGkJyxHRhuHh0A-sZBPTxODpoQTmuAovi6wOsFcEMHI7qdmk6Y_1HTQKi_SX98d1kxCmsuAtEy9PIxnyCpQ9Pf_JCHln5D6Nnn4rVMuGi8uDMxGBxsJnsKlxoPdfyhb7ofo5I6zBZPs7xRFA7jFV_9LuyxQ2nmJZtJLq_3D6AfP1hLHKhvSrRzTa50JFeKOUUXXR_H9EbsOQYit9H2XO8DGJGBkDe6uQ8d9Toa8hy51mSB3Lho9rIvA_r-FHYdJCliD7xQL22FHimCR2ia7PVkKsQjpRGeberrv5Q4kqKhKwtbWZ3CrxS8O_UhwpsRQiHRY17GrcED_GGjO2A2XPPVUHaleriBKApUMK9Z1u2KdV2IZhxh68LFGUaaIhFp0UBjJ61Ze6ySN9Q-6Dyicsat_5vztPzxIhjJ5Eawex-o_7572Dqn3YPlViHrYJGiG8ixKbYQ1m14bE5tOc2kn4HAfNApqRlYZyvdizzJxw8TQjdYJ7pewMvkpvD7Gyp61oQvWYGvI81H8VmtMKcXbZj3BYd6UKpVDON-_PPl9snNl1xTQusSbmTOMYtsFLI85Bq_cHa1smK3kSjY1jM5llxJvh0nFnxLCaV96qRxKZpmgzuUVM33WKZuRBLcG6WYBoz9PQxk3rFnVxJ4ymptB826B2sc2YCf2jRWO7EpW2vsOxHEs0pzMJtApNl_FcEGqaqOMB38xS5jWiyVk8&cid=CAMSeQClSFh3qPgC-ksfu_W-2w84VzDcaClYbgNLkxuRdhu0e53X0r6rjesAd9H5iJ-RiCJMiR589yTH6N9R4OF_sj0Y6-VAiSJCln4fbAAHGwQXRLUJz9YN_FwQJZxufTIE9XPCDnkwk4FscJmkVRyaOmsYHY3KogzynKs';document.write('');

osdlfm(1,'','BDubKbMY0YJqoE5GgrASLu7WwAQDDn4qHpw0AABABOAHIAQngBAOgBk2IBwHSCAcIgICAEBAC','',3034589409,true,'la\x3d0\x26xdi\x3d0\x26',3,'CAMSeQClSFh3qPgC-ksfu_W-2w84VzDcaClYbgNLkxuRdhu0e53X0r6rjesAd9H5iJ-RiCJMiR589yTH6N9R4OF_sj0Y6-VAiSJCln4fbAAHGwQXRLUJz9YN_FwQJZxufTIE9XPCDnkwk4FscJmkVRyaOmsYHY3KogzynKs','https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai\x3dAKAOjsujApoX7mxU_B0E1B1UUefCGot-asag5mseawRhNaxGlVfDH-jiHCGaGgdT7hTFXu5Mr94e_CtawO1YqAR9ZoOXobPUL0cYmnNqBvD02_5xvj3_\x26sai\x3dAMfl-YTH1N_AAAJiP6ZiMpHSLvvFjoFxec3lKmfj5Mm_cXAz5zosUaWqg251IQub2uzZJKKifiI0fO2fqsUdC83bcfHL3DboCaeABz8OcIWKI-BlQ36Lw97AuaAS152dJPX5_xBLrg\x26sig\x3dCg0ArKJSzFnVDqDAawIhEAE','','[\x22xz\x22]');googqscp.init([[[[null,500,99,2,9,null,null,null,1]]]]);

(function(){/* Copyright The Closure Library Authors. SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ 'use strict';var l=this||self;class m{constructor(){this.id=100004}}var n=class extends m{constructor(){super();this.defaultValue=2083}};var p=new n;function q(a,b){Array.prototype.forEach.call(a,b,void 0)}function r(a,b){return Array.prototype.map.call(a,b,void 0)}function t(a,b){return Array.prototype.reduce.call(a,b,-1)}function u(a){for(var b=[],c=0;ce?encodeURIComponent(L(a,b,c,d,e+1)):"...";return encodeURIComponent(String(a))};class N{constructor(a,b){this.g=a;this.depth=b}}var P=()=>{var a=H();const b=Math.max(a.length-1,0);var c=J(a);a=c.i;var d=c.j;const e=c.g,f=[];c=(h,k)=>null==h?k:h;e&&f.push(new N([e.url,e.h?2:0],c(e.depth,1)));d&&d!=e&&f.push(new N([d.url,2],0));a.url&&a!=e&&f.push(new N([a.url,0],c(a.depth,b)));const g=r(f,(h,k)=>f.slice(0,f.length-k));!a.url||(e||d)&&a!=e||(d=z(a.url))&&g.push([new N([d,1],c(a.depth,b))]);g.push([]);return r(g,h=>O(b,h))}; function O(a,b){const c=t(b,(e,f)=>Math.max(e,f.depth)),d=u(c+2);d[0]=a;q(b,e=>d[e.depth+1]=e.g);return d}var Q=()=>{const a=P();return r(a,b=>M(b))};A=75; window.rfl=function(a){try{var b=Number(0===(C()||0)?2083:C());const c=Q();c.pop();const d=b-a.length-5;for(b=0;b{if(!(.01var url = 'https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/ad?dbm_c=AKAmf-DrURN0JlavcSg_j_Ur5IsKXGs0-2AdAhYiN3R7OFeqOxidzbQF1_eqzb2HifmnOeJhRr0SfRdJRVyXifNrg7cSMIhSBrPtuO_nNL3WzqRBwVYgCtY-iBuAp6XJ5gXqTl7-Nq8cXLiEiRdMJ8ynb0nQ0zwBCQ&cry=1&dbm_d=AKAmf-CQtlKje4Lcnay4k_utYvy7uWGbqoQKlF92bRpUeW_c_963vBM-MeOaBH1dunx-7FDW5H-Qh4Hskzm38d6ignEFsmOJBzQB0DU08OL0SVEnI0mbhImFWrL-9Uv8XrrdQoXgv6kLXwBJ7ALSaS-sew3rEDcm1eW3W8XDTeX2MEfWlRxIzK0LOIfpvrSbyJVPk1bANj2yHych9hQhUnJdoyMyVT-Cd9T_0uTrBsU_AhxcYkc4-W-G6WCtpVGQ8ToAaav3WfVRwymDnxFQ7Y1nSjDk8xy_oo56rHZDEDJE2zvIDtRxh2oKv6MlMYy59syaDZBm1LlVgSP2IYh99BIuhhgr4H9ZcqgXvx7gjNmm25dQs-t90OHpxO8lM3V8DsXib4x9IrHH6c2_KdaTdxl8Q0gMiwAcfPEdhRuzq1t0vyi8u1y_9gLOQ1GArQJOa7FOXpFrpYpqPv_wmagvmXW_xsb0V--4VhUcvjg7X-GpmiqyXoPzbE8x29WVt_BLIckwnegQZVuYXJynqic_a5d6lHLmtTklc8DN__ttMWBXxyyAmEMBGnrKRJ9ZHHGSunnxRh_zcTmTKH9805r3Gojr3O-6YM_G5Qr9W2sNYouY0zOqlcDbwd5Y0EgHMCNMom0vBIa_qCzoBYwG5V_iVpAEwRxoKH-zxZMn7-RNdTUSHHF7lyvG3yj66Iapdzefsf_24VfSMUSTPhQegegIwLH1odMxy4D4mnH8tgHi2sUOzVjYAUjbLNwXSbOPAy4v-G0SOcXGYruoSpbaZwkCm0IZ7q5uqQPLv-7YXfO9BtlBLe8okMlIREM0kE898GKR3fDtLewoZ-HCQzQZiSnMB-NvFGdz0z_dSzXMXtEveWoT0ng4N95JzoWFJujpR5lihYaU0cKGgOu9KP4p3dYnIKDCNEALm1_NYD_ypHIbbakwCFUZ5Aj1b4zaAFFBYu2nRSbfJ-BoAQA7YbD5dK1SiQcadWz-RZpENZuAK4souobdWXDCspt7q8iKQ4icfwNidXGeWRR5cYj78suNvcWDjviriIdLcDr1rlysonO75SHtlZGBbesiWkNEKY2F5NpNeAL7YwwEPHML5-cV9GjbcwV1fj_DhhmGBhNANlgO9EHKqMHAw3btrlWea_2MvcWV22AdR-yUH4oegDyKO4pfwow23REetMyFYnPv5bY8x-KtnRB8dQ7yjxMigTDLMIUYH2n3nYdbs_ZoHFJQ93Bum7e8iMx_-K6yJWWL_g692ujXS2yTNDZ3MDf9r8HOb4xbE2b1Z5ZzRb-BxwQH5hnTqSdq011PON3Y5xKwNG2YoTJN91PZPcbRKBYkeoEYs9OXeA_QTQkDfTfKt3aBRXsTP-ovZShy7c4ssQh-oyH3vqg7CAAE7YTHxb2RtLkK9JBvfDfMU5iDaArutYtR_K5jsjX8E5LE32OPVx-v2B8f3J4ocrIAtN6CL0GYzvNTE17G4GwayQBl7uY5KhjTNNCdgkccQn4GVYAes2bdNcq2g48sk9y2V2xDPlKv4DsUl_6tin18E9l8r63iZIp7_4L-4WCdwhLk7mzD5jqluMG0QBlc0I90vhJV2gteMqUigtU2zCQtlxI9Nd4V3qId_dFi4WM1r_zVl63XM2K77gkHsRQyT5aItzO2D9hMDLJtLwBJ-vJGgVaAR8caNwBfohGAt5wiCYVAbitj4ijqL8aXjzQ-rCmKZMuPTW-xd9R6RHu7QSufpZaiUKxriBaEhkXdeJp10Z_Iax3AQx50eMSnhFlbuJHtNSjz4CrpOn6sWhLEWoxr-C-Twh68-bGn09ICiSP_ijaId7rk_x6NDLfbxomtEpDOq5-NuqvtsefDHTCBkWlS2HpZR1XrTskLWhK0pchFNHXkQ9Ze8t1V2qprs3fKp-tH-y6TBrbaL_ztM0iLFv52oZXKA2RF7HtaUXaVnQOZVZ4KSF7lWM2514DslHdVcbaAkFUFrV7ObquYOjrerHJ7NgU1CkqKlQ9EGnI2Z9kUgm73IGQKzIC0At4XYpACabtRpjIYr0qQhZW_YaGJKfhIYa6caffyD8KQZ9ER0OEBVgdUAw8KbjpUXmzkDI_JElLmUqkAaexrl1hRJcuw8hvKKrjJqqeFvMMSqIRf5UA0oht69ADdCKoWOKYZH8j7qJX1g7Yei6g3zMK18cdHO1TD6SrJg1QZGSKwu-0qBJtQGrzptTNwNhtYNd1wzsWAh9t16lintw15SYEwF9xGnb8JcapvF-GGEHAU0dT7gL_jH1goGEVztPN0vME9c7oBcnwRI3VRbcLFc2YdXI4Nul_ufyFUZUnVpr2IU3O1mNd6PqeoaJ7rooinKLym_lBD18EKtTLxsoDu0a7hLufO-3AIaDKLqnpLZIWrSS4TlLpiVpQzV-hjtmB7WdKgFWTDNz6ASImYmfi1vw1q1pjBmfLkS3jLX1YyT6nvmdGe_xW3ZavQ4BVCO8Vpc0Xm6fbeSJr-BDFIH_5c7a4FiWJ1hAriKApMAL0CDk2pU1rnGxs5WV-QVju_HfV286HzeJJDUhkM2XhLE7z5cax2D8MeVGHi97ZAX0ep_sMPBtCIvq3snUHqPnsnoQ7UOUhHUDkZNWU9FHSSFfMonXXkbTvmbEj35jwQztCh1_OOwP3FKTyycKhKgVM1dGGTiBs8vlpgJZjA4dkbbWoESyZInH5zU0WzTGE8hcjbBHmMY1MbZkNAE3qf8brT6v-fBepvmySJpqBWDyJRISjGGY5KgsLBqtfXmSQ8kgWMpCkqWtW1cx7UR8u3I25n_9PrsVnkHPeJw9a3SZr8FZak8xcLgyTAiCHTqsu8LZ6x24kykimqU_W0pJIoOiPD6wAkExaUb4MP-SjFlOIcHE15lBhoOs1MyFo1ELYCGGwYoNT7OhVMn2dFjOLnDYnXTeucZEjYxmlqSQ1mhNOOvoeQDbdeHF2Dc7rDp09b6zBub8gMBsJfa1vF5nwApuG1FOe2uK3_Lp9Yxg4_XW_D_JFB41eiqeHGiAXwgViqOx8x0bxESvVpY129ZsQOBpoB8-q2wSkZQ0EgOYOFoxWIhRIS7n1tFG-dx6AZDnJ8QFF4GgcbkMy-iIouwSGbv04cuvtwNc1STSNTSJFRkoSF0DutD7vEX0M6UwG3GsrcSGCmchixD6Xh9IO5NWV2yHa1rcKUyN7YO4cfYYEPw-73uYplqWvdGMd9NScy9s4HrTZDZxaXdzCDGFPUdyXp6gX_r2pUO6vVSa-GggsSnunxvvDztYVLYpGL3JP15UgvsYjWlbCxg9yKrTHzMxDgz3KLqyqYcD5CMtirDkuoL2r8ezKqxyJpp0qF0nFcWVNam2G6eFtwOx3xHisaHzoPUXajF4L1HJ_dT_j7_9buqAc9gk-eAJ8ZXQH5dzYEGw4ekH2srKcwiriV_SRMMd6gddLnDGgga40cNBpdrduxwSrvTTD1eD3_btG7Pui9LAW7pHkWfZYcQ_IMvGR3SBfm469H2d98d93LdGk3m6-hZpBZk29NByQtWWCefLTKkPfNca7HZpfu-IfvhpveJWFZr6a068MaLDJk6ekvm9TXfoKIH3f5aygqdV39hFECfl0_V_xfdMj5ankg6i-pX5-G3XMXk5BcHSzdo39CgvirLhkRM_bnCMKvVUN6QZyX9RNImhPjbwTqFiYlYpK7ADt64BvyF28T5Y-zrhrp7ZekSpE0v00QVIGEQ3N0xE4fbzWcHFaRCfZup9sd2M0oTs4en2Zk_fqLIMNrcFdvRgLLUPNdA94-geHM489CuxIwz1M_dGL3-QzVL1IsfvOMFnYum-24k1a_qmiotvrP3zmmNV9HttSwg1kzeML1KixDpI6qBr6rMpGtjZ37-DqJRZ0q1_UnN9p-qNgVnsR8_CV7_OGYvKCH2-6PgRj4wqBpWd5of2SY5bxcsnvZ4dkxnwru4QQYstXMuK1KqfyBl9EaQ74BfWDSb2FFYnXZ4mhRCSxjmYu7VrGxUinfe2JyR2fCe9fuEXTQ6GVg_DIABx5ERFGDDf67m1-LbUjxxQIxpS9SxB-VGaPmphdhrct0OC4xwBAqYibemmthCFVK-4MdIhnoIV4AsJ-rKoEbDiNoY3dNtWQOg4lRqpW075hSxd944C3WrxHugRB0j6mKnlHNAUN7YiWD2ug6hf9yO9R_vgj1fMt7hV5j9wgK3LYWmwVaZD2AL1tyAM03SmrQ7QuxnXFotnJTSeBKO_rs8wXkNtz3V_3rm0XD7gCOmrYGBaIw91lXTDF7I91PXyMGtF0da5VBCxdfH5HFTaoWTIfGMXns4AEaLc9QeWjltbJduE5yUG0JzU969_60OwEj-VUE_9HTrvwBwKYuDr5vo-7F9d8hgN5s_RzgU1jfmR495kAWl9JUyP7nrN4ocyjW_lGef9o1bYV14ikrvzKTxQYZuUAkSEwR4eYkVA3q3pHF-xP7dUoBcIFwfRk_5QW76pw_bc3VYeDUXHVaATz2gNjaR5KZZvpYHdXK41agMRMRIThoinzWiOJY1_7MbxrShJaHHX9w37SW76i0tEyzODRvmRRX-PyKhcqs0SQFP9V-YbO_JsamwBOMwcm87VOe3SYqnmVtq4ARWG1fDkYxEcGsIFnmjSZNgIdyn4KGyFFqLDhsqkSBFSA05DKLD5LfBWTpxKBcy8s_KGOj2qD6kcx5sdaXtGMMF1YFIuwwElO11B55BzgTYFPhbXzx_X9SSb6jcbTsFBfeo9Ov0d9JEh8b5Tv9baS8_Eyuyq1dCwtSMuGCCF_l3d4BzE_1_v6qh8-CxEaaIja44D0ri-O37n4IDVrBYgSl7vzett4OQ7qRvP55180U6fkxFp_HcVWfNyLFispKi_NwLT7hV1MbrCyi3F93t9zqHohco9j6FLke-nGVHsOWrM8hGhjvdpPHxPadsPCdLrFAUNMz3mduW6MCBdE27vQ1JR8SAJm5GBwMCUqeqgvc93RH57JR55-0WcARH4mbCrOICaBMPDk6zw07ptg7guk05lL7SWKPt60OdiwJczOxCc3-egUOHiK9xfPE7FbZYTA5d7Lvm4C8g5oWVWAYtjJJycopFggaogdSb0bKzDLypqkCTNMp185I4EU7ReFcLsZYRMdcpflMCqcnItTbu8oJc0s2bH8mCLbVkJl8Jvo-ZyMdTNXVBae-CoZKbnex0AMke35vlsjdJuhBa_p84gK9rti_cXRIsGn5TGHJDl8MxXFxwaPosZJpv7s3mY39x8ZAzXkM78t7IFA0HAzaCvrNuNAdTxPBtsaofwRJBdAV3RzNifJS61Mv_eOhXys2XPVu-YNGmlIJizzjUy1n992MhJPSUYB63CNCIyti9uetMYydkFTPhzFJJe-IJ2aFpOD5Itjx51Wys7DTQJQPYr2vDuzTfeL7W9V3tL9YJ1LjJnCN08PKjjzPnicnCDt6pQCwdWTp2w8Z6pu7rq8wrA6BuQkjuQK58DlkBfij6z2W81ejzvHyw2UN72FZvqsb7IrXkbcUcX8WL8_f5QmC795VwsIoaS-Z4KAwioUkTmqjOMdGH1Kc_x8sISY5aYqP_-HnJZyzZWuabTo_l-QrFo_B5FfnIZZCuOXN9VPosW4oOvhgkAHjB9XJUj-PWVNWQP_AlWgs2RbkYa_2RqZsFvgb8Ub1xcRVk8tUyumXyOo1XE-1MopAH-lTNhjUwxZIPsRJdySumAhw-xhICsAJcCU3bqHBZpxl_TBgcOCO7_zcyizLxvfSSsstDdF0lechiI__7amnPiKQL0yoc1RtYQhgMfX3VklClDJA1w7EicWKmmrM5xJ7njp5SLKJb6CkCzYw2hHVT1VT6rvgTiAb3_eqszKcI4R18xrhYV_5Kh2OF6EULvOAK0C3WXJqpPsaBXydqkdRZN5u7SJIf3k1Sq5Dtq6uXTHGFegPnAUMFsUdJFenUvBlL4Bw6oNtEfA0VddmAO-kcVmwenWzQNiEjUxypJXZS45oSZEQVmjPriFD83_WLYrfA7gw7Q8LonzrCGAruUfUHQH--XDrWJ5Z-Q5abO1uwZzB8uOMqSlNSepZugJoXAVzoqTC_Wa6u3_EBSJR-WPnKYcRKSmv7E72gMx4nHtsneWm8VAQcyv_GVPpXXm7hj_5D_EY1LSTE5YMk6B8zJ6_WrmsqvwpSf1hNWw954icxTZFEQkPQMW1lyHH-LW4AdO57VwFt7GFFy3GOnT_CI1zTzg6YURDdg8LWA9hXUAgd7u3VXM1V724AUgZfVAOn8nFGkJyxHRhuHh0A-sZBPTxODpoQTmuAovi6wOsFcEMHI7qdmk6Y_1HTQKi_SX98d1kxCmsuAtEy9PIxnyCpQ9Pf_JCHln5D6Nnn4rVMuGi8uDMxGBxsJnsKlxoPdfyhb7ofo5I6zBZPs7xRFA7jFV_9LuyxQ2nmJZtJLq_3D6AfP1hLHKhvSrRzTa50JFeKOUUXXR_H9EbsOQYit9H2XO8DGJGBkDe6uQ8d9Toa8hy51mSB3Lho9rIvA_r-FHYdJCliD7xQL22FHimCR2ia7PVkKsQjpRGeberrv5Q4kqKhKwtbWZ3CrxS8O_UhwpsRQiHRY17GrcED_GGjO2A2XPPVUHaleriBKApUMK9Z1u2KdV2IZhxh68LFGUaaIhFp0UBjJ61Ze6ySN9Q-6Dyicsat_5vztPzxIhjJ5Eawex-o_7572Dqn3YPlViHrYJGiG8ixKbYQ1m14bE5tOc2kn4HAfNApqRlYZyvdizzJxw8TQjdYJ7pewMvkpvD7Gyp61oQvWYGvI81H8VmtMKcXbZj3BYd6UKpVDON-_PPl9snNl1xTQusSbmTOMYtsFLI85Bq_cHa1smK3kSjY1jM5llxJvh0nFnxLCaV96qRxKZpmgzuUVM33WKZuRBLcG6WYBoz9PQxk3rFnVxJ4ymptB826B2sc2YCf2jRWO7EpW2vsOxHEs0pzMJtApNl_FcEGqaqOMB38xS5jWiyVk8&cid=CAMSeQClSFh3qPgC-ksfu_W-2w84VzDcaClYbgNLkxuRdhu0e53X0r6rjesAd9H5iJ-RiCJMiR589yTH6N9R4OF_sj0Y6-VAiSJCln4fbAAHGwQXRLUJz9YN_FwQJZxufTIE9XPCDnkwk4FscJmkVRyaOmsYHY3KogzynKs';document.write('');

osdlfm(1,'','BDubKbMY0YJqoE5GgrASLu7WwAQDDn4qHpw0AABABOAHIAQngBAOgBk2IBwHSCAcIgICAEBAC','',3034589409,true,'la\x3d0\x26xdi\x3d0\x26',3,'CAMSeQClSFh3qPgC-ksfu_W-2w84VzDcaClYbgNLkxuRdhu0e53X0r6rjesAd9H5iJ-RiCJMiR589yTH6N9R4OF_sj0Y6-VAiSJCln4fbAAHGwQXRLUJz9YN_FwQJZxufTIE9XPCDnkwk4FscJmkVRyaOmsYHY3KogzynKs','https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai\x3dAKAOjsujApoX7mxU_B0E1B1UUefCGot-asag5mseawRhNaxGlVfDH-jiHCGaGgdT7hTFXu5Mr94e_CtawO1YqAR9ZoOXobPUL0cYmnNqBvD02_5xvj3_\x26sai\x3dAMfl-YTH1N_AAAJiP6ZiMpHSLvvFjoFxec3lKmfj5Mm_cXAz5zosUaWqg251IQub2uzZJKKifiI0fO2fqsUdC83bcfHL3DboCaeABz8OcIWKI-BlQ36Lw97AuaAS152dJPX5_xBLrg\x26sig\x3dCg0ArKJSzFnVDqDAawIhEAE','','[\x22xz\x22]');googqscp.init([[[[null,500,99,2,9,null,null,null,1]]]]);

Disclaimer: 

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.