ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2020

Create: 05/06/2020 - 23:15

 

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας σε θέματα περιβάλλοντος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) θεσμοθέτησε το 1972 την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Τη φετινή χρονιά το θέμα-σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι: «Η Ώρα της Φύσης» και εστιάζει στη βιοποικιλότητα. Οι βιολογικοί πόροι και η ποικιλία τους, τα αγαθά που εξασφαλίζουν και οι υπηρεσίες των φυσικών οικοσυστημάτων συνιστούν παράγοντες πρωταρχικής σημασίας για την επιβίωση του είδους μας και την ανάπτυξη των πολιτισμών μας. Ο αέρας που αναπνέουμε, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, το νερό που πίνουμε και το κλίμα που κάνει τον πλανήτη μας βιώσιμο, όλα προϋποθέτουν υγιή οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες τους. Ωστόσο, οι εντατικοί ρυθμοί απώλειας της βιοποικιλότητας στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, κυρίως εξαιτίας της ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και των αλλαγών στις χρήσεις γης, καθιστούν τη διατήρησή της ως μία από τις κρισιμότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση για τα προβλήματα του περιβάλλοντος γενικότερα και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας προβάλλουν ως άμεση προτεραιότητα για την προώθηση θετικών αλλαγών στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ενώνοντας τη φωνή μας με τους πολίτες του κόσμου, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της χώρας, καθώς και οι παιδαγωγικές ομάδες των Κ.Π.Ε. να οργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο χρονικό διάστημα από 5/6/2020 έως 12/6/2020 μέσω τηλεδιασκέψεων ή και δια ζώσης (ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) σχετικά με: 

• την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, 

• την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ASIMINA DREMETSIKA Ημερομηνία: 2020.06.05 09:53:03 EEST 

• τον έλεγχο και την αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής 

• τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υφυπουργού Γραφείο Γενικής Γραμματέως Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε & Δ.Ε. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Α ́ Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (έδρες τους) pde@sch.gr 

2 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την 

Αειφορία 

μέσω των οικείων Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης 

3 ΚΠΕ της χώρας kpe@sch.gr 

Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας (έδρες τους) 

dipe@sch.gr dide@sch.gr 

Υπεύθυνους: -Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) -Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) 

μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε 

6 Σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε 

7 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu.gr 

3

Disclaimer: 

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.