Πάτρα: Πράξη πρώτη για τη διάσωση του Θεάτρου

Create: 24/07/2020 - 15:00

Ομόφωνα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Πατρέων, το υπουργείο Πολιτισμού και την περιφέρεια για το έργο αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων». Κρίσιμος για τη συνέχεια είναι ο ρόλος του υπουργείου, ώστε οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει με την προγραμματική να καλυφθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση προκύπτει από το γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των τριών φορέων.

Το υπουργείο θα λειτουργήσει, με βάση το περιεχόμενο της προγραμματικής, ως δικαιούχος του έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και μεταξύ άλλων να εκτελέσει την ωρίμανσή του (να αναθέσει τη μελέτη, να επιβλέψει τη σύνταξη και παραλαβή των μελετών από την Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων, να λάβει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις κ.ά.), να οργανώσει και να σχεδιάσει την υλοποίηση του έργου, να συντάξει το τεχνικό δελτίο, να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με αναδόχους, να συντάξει και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο νομιμότητας ανάθεσης του συνόλου των υποέργων της πράξης, των τεχνικών δελτίων υποέργων, των δελτίων δήλωσης δαπανών κ.λ.π., να παραλάβει το έργο και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία στο Δήμο ( με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση) και να το ολοκληρώσει σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

 

Πηγή: pelop.gr

Disclaimer: 

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.